onsdag 17 juni 2015

Ro


Bekymra er inte; ängslas inte. Be i stället. Forma era bekymmer till böner och tacksägelser, och tala om för Gud vad ni behöver. Innan ni vet ordet av kommer ni att få erfara Guds frid, där allt samverkar till det bästa, och då blir ni lugna. Det är underbart när Kristus tränger ut oron ur våra hjärtan.

Fil 4:6-7
ur The Message av Eugene Peterson
svensk översättning Felix Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar