onsdag 24 juni 2015

Ur äkta kan äkta födas

Ett sant kristet liv handlar om äkthet. En autentisk kristen tro handlar om sökandet efter äktheten, alltså någonting som stämmer överens med vad det utger sig för att vara. 

Ibland kan man uppleva att människor bara pratar eller skriver om kristen tro. Men lever de ut den? Allför ofta nöjer vi kristna oss med det oäkta, ett oäkta kristet leverne. Vår tro hålls ljummen och våra liv blir rollspel. 

Ofta bär vi masker för att dölja våra verkliga ansikten. Det här är bästa sättet att förtränga känslor. Men om vi vill att andra ska bli berörda av den kristna tron måste vi först bli berörda själva. Var finns annars trovärdigheten? Vackra ord är tomma ord om de inte levs ut. Inte ens ett ordspråk förstår vi helt förrän vi levt ut det.

Nyckeln till en god relation till Gud är tid. Är vi inte beredda att ge Gud av vår tid kan vi inte heller förvänta oss en fördjupad relation. Då farten är alldeles för hög är det svårt att varva ner och hitta de lugna pratstunderna med Gud. I ett högt tempo kanske man missar Guds lugna viskande röst.

Genuin andlighet leder oss till en kristen livsstil som är trovärdig, som är äkta. Ur denna relation med Gud finns det sedan möjlighet att ösa energi och kreativitet, styrka och trygghet, fräschör och mjukhet, mod och ledarskap, omsorg och övertygelse.

Det första steget kan vara att slå följe med andra kristna. I en gemenskap finns speglar i vilka vi kan se att vi alla är Guds barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar