fredag 30 mars 2018

Profan påsk

Det är långfredag och jag har tittat på tv-gudstjänsten från Malax kyrka. Roligt att se er alla som medverkade! Några hade nya glasögon och lite gråare hår, men annars var ni er lik. Väntar med spänning på påskdagens gudstjänst och vad ni då kommer att bjuda på. Vad jag kan sakna er malaxbor! Men inte mitt gamla yrke och jobb. Jag var så nöjd att inte vara kantor idag...


Jag bestämde i ett tidigt skede att jag den här påsken inte skulle gå till kyrkan överhuvudtaget. Det är ett ganska drastiskt beslut eftersom jag uppskattar stilla veckan och påskhelgen allra mest av kyrkoårets färger. Men hela mitt liv är just nu platt på något sätt. Den där dimensionen som både ger djup och höjd är lagd på paus. Jag upplever att jag behöver vila också i min egen tro. Då man jobbar med tron behöver man ibland ta ett steg bakåt och liksom betrakta tron med lite perspektiv. Det är det jag gör nu.

Att vrida och vända på de kristna värderingarna och samtidigt söka sin egen plats i kristenheten tar tid. Ända sedan jag blev präst har jag bara rusat på utan någon chans att stanna upp och reflektera. Eller helt enkelt bara vila från alla teologiska tankar. Jag tror faktiskt att jag på det här sättet kommer att känna ny inspiration och att jag inför en annan påsk igen kan stå mitt i det kristna budskapet som förmedlare av hopp och liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar